Yapı Denetim Süreci Nasıl İşler

Denetimden geçen projeler ise yapıma başlanırlar fakat yapı denetim şirketlerinin işi burada bitmez. Yapı denetim şirketleri ayrıca inşası yapılacak binaları belirli aralıklarla denetlerler. Bu noktada binanın büyüklüğüne göre denetleme sayısının da değişim göstereceğini söylemek mümkün. Eğer çok büyük bir kompleks inşası yapılıyorsa, bu noktada birkaç yapı denetim firmasının bir arada çalışması da söz konusudur. Denetleme süreçlerini birkaç alt başlığa ayırmak da söz konusudur:
Yapı denetim şirketleri, inşa firmasını ilk önce ruhsat aşamasında projeyi inceleyerek denetler. Bu aşamayı geçmeyi başaran şirketler inşaya başlayabilir.
İkinci aşamada ise binanın yapılacağı taşıyıcı sistem oluşturulur. Bu işlemin başlangıcını denetleyen yapı denetim şirketi denetlemesinin ardından olumlu görüş bildirmesi halinde inşaata devam edilebilir.
Üçüncü aşamada ise taşıyıcı sistemler tamamlanmış kaba yapıya geçilmiştir. Kaba yapıya başlamadan da inşaatı denetleyen yapı denetim şirketi bu aşamada onay verdiğinde bir sonraki aşamaya geçilir. Eğer denetim şirketi inşaatta herhangi bir eksiklik tespit ederse bunu Bayındırlık bakanlığına ve inşaatı yapan şirkete rapor eder.
Son aşamalardan birisi tesisat sistemlerinin yapımıdır. Bu aşamada da inşayı denetleyen yapı denetim şirketi son aşama için onay verir.
Son aşamada ise bina genel olarak iş bitirme açısından değerlendirilir. Bu noktadan sonra eğer binaya herhangi bir deprem veya doğal afet sonucu bir zarar gelirse, büyük sorumluluk yapı denetim şirketindedir. Yapı denetim şirketleri denetledikleri binalarda ince yapı için 2 yıl, kaba yapı için ise 15 yıl garanti verirler. Bu noktada yapı denetim şirketlerinin binaları sadece temellerinin sağlam olması açısından değil, tümüyle denetlediklerini de söyleyebiliriz. Yapı denetimi sayesinde yine eskiden gerçekleştirilen temel inşa problemleri ile de karşılaşılmaz. Eskiden inşa sürecinde yapılan hatalar nedeniyle, apartman boşluğuna bakan pencereler, gideri doğru yerde olmayan tuvaletler gibi sorunlarla da yapı denetimi sayesinde karşılaşılmaz.
Yapı denetim sürecinde, denetim firmaları pek çok raporlama isteyebilir. Bu raporlamaları inşa süreci ile kıyaslayarak belirli sonuçlara ulaşmak da mümkündür. Yapı denetimi yaparken şirketler projeye veya dünya standartlarına uygun olmayan noktalarda firmaları durdurma ve işleme son verme haklarına da sahiptirler. Daha önce projeye onay veren bir yapı denetim şirketi projenin düzgün bir şekilde ilerlemediğini görmesi halinde projeye verdiği onayı da geri çekerek, sürecin devam etmesini durdurabilir. Bu noktada inşaat şirketleri üstelerine düşeni yapmak zorunda kalırlar. Eskiden inşaattan kısılan bazı maddelerin yapı denetim sürecinde yapılması söz konusu değildir.