Samsun Ata Yapı Denetim Şirketi, inşaat sektöründe bölgemizde duyulan ihtiyaç nedeni ile 2017 yılında kurulmuş olup, bulunduğu sektörde ve bölgesinde lider konumundadır. Kaliteden ödün vermeden, güvenilir ve istikrarlı durumunu muhafaza eden, müşteri memnuniyetini ilke edinerek bölgemizde saygın firma olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Samsun Ata Yapı Denetim Şirketi, denetimde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inşaatların her safhasında yerinde denetim, test ve laboratuar çalışmaları, müşterilerimizin iş programlarıyla uyumlu olarak zamanında ve eksiksiz yapılmaktadır, ayrıca Belediyelerden alınacak imalat onay ve vize işlemlerinin takibi firmamız teknik personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapı denetim yasasının uygulama esaslarında yapılmakta olan düzenlemelerle yaygınlaşan yapı denetimi faaliyetlerimizle topluma çok daha faydalı olacağımıza, insanlarımızın konut ve binalarında doğal afetlerden endişe etmeden, sağlıklı bir yapıda huzur içinde yaşamasına daha uzun yıllar boyunca katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Samsun Ata Yapı Denetim Şirketi, yeni projelerinizde oluşabilecek Yapı Denetim hizmeti ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlerle görüşmekten ve çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Misyonumuz

Sağlığa, emniyete ve çevreye duyarlı olmak, değerlerinden güç alarak kaliteli ürün ve müşteri merkezli hizmet sunmak, yaratıcı çözümleri ve olumlu yaklaşımlarıyla, performans ve kar odaklı, sürekli gelişerek büyümek.

Vizyonumuz

Samsun Ata Yapı Denetim olarak sektöründe güvenilir bir firma olma esasını daima hakim kılmak, üstleneceğimiz görevi, dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek başlıca prensibimizdir.
İş kalitemizden ödün vermeden, mühendislik etiğine bağlı kalarak en az maliyetle, en güvenilir ve verimli iş yapmayı kendimize hedef edindik.

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik:
Samsun Ata Yapı Denetim faaliyetlerinde ve ilişkilerinde muhataplarına karşı her zaman ve her şartta dürüst ve açık olmayı temel değer kabul etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de verdiğimiz sözlerin ve taahhütlerin yerine getirilmesinde muhataplarımızın en küçük bir şüphesi olmayacaktır. Hiçbir çalışanımız Kurum içi ve kurum dışı ilişkilerinde güvenilirliğimizi tehdit eden davranış ve söylem içinde yer almayacaktır. Güvenilirlik hiçbir zaman için vazgeçilmeyecek en önemli sermayemiz ve değerimizdir.

Kalite:

Samsun Ata Yapı Denetim olarak Kaliteyi eksiksiz Müşteri memnuniyeti olarak tanımlıyor ve vazgeçilmez temel değer olarak benimsiyoruz. Samsun Ata Yapı Denetim tüm faaliyetlerinde, hizmetlerinde, ürünlerinde müşterilerinin ve muhataplarının memnuniyetini sağlamayı görev kabul etmiştir.

Ulusal Değere Bağlılık:

Samsun Ata Yapı Denetim olarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk ulusuna hizmet eden bir kurum olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Gurubumuz, Tüm mensupları Türk Ulusunun bayrağına, vatanına, cumhuriyetine, manevi değerlerine, bağımsızlığına hizmet etmeyi görev kabul etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin sembolize ettiği tüm değerlere bağlı kalmayı kendisine şiar edinmiştir.

Ahlaki Değerlere Bağlılık:

Samsun Ata Yapı Denetim olarak Türk Halkı tarafından genel kabul görmüş ahlaki değerlere saygı göstermek ve bu ahlaki değerlere tüm kurum içi ve kurum dışı faaliyet ve ilişkilerinde bağlı kalmayı bir temel değer olarak kabul etmiştir. Gerek kurum olarak gerekse fert olarak ahlaki değerlere olan bağımlılığımızı tehdit edecek davranış ve söylem içinde olmamaya özen göstermekten taviz vermeyiz. Samsun Ata Yapı Denetim tarihi boyunca faaliyetlerinde kazandığı başarıları hayat hikayesi içinde gelişmiş, şekillenmiş ve her kademede çalışmalarımız tarafından paylaşılmış temel değer ve ilkelerine borçludur. Bu temel değer ve ilkelerimizin bizi gelecekte de başarılı kılacağına inancımız sonsuzdur.