Deprem Güvenliği

Samsun Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak günümüz bilgi ve teknoloji düzeyinde depreme dayanıklı yapı üretme olanağı vardır. Ancak sorun en büyük depremde bile hiçbir hasar görmeyecek yapıların üretilmesi anlamında ortaya konursa çok pahalı ve ekonomik açıdan olanaksız ve de gereksiz yapı biçimleriyle karşılaşırız.

Bu konuda genel olarak kabul edilmiş tasarım ölçütleri şunlardır.
1. Sık oluşan küçük depremlerde yapıya hiç hasar olmaması.
2. Orta şiddetteki depremlerde yapısal hasar olmaması; yapıların depremden sonra küçük onarımlarla kullanılabilmeleri.
3.Şiddetli depremlerde yapının bütünüyle göçmesinin engellenmesi; can kaybı olmaması.

Bugün ülkemizde mevcut pek çok yapının depreme karşı güvenliği yok denecek kadar azdır. En küçük bir depremde bile pek çok yapı hasar görmemek bir yana yerle bir olup pek çok can kaybı olmaktadır. Hiç deprem olmadan yalnızca düşey yükler etkisiyle ansızın çöküveren binaları da göz önünde bulundurursak yukarıdaki “deprem tasarım ilkelerinin” ülkemiz için çok önemli bir hedef olduğu anlaşılır.