Samsun Kentsel Dönüşüm

Samsun Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak binanızın projesine göre yerinde tespiti, binanızın mevcut projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması

Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması

Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin – yapılması ve raporlanması

Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti

Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti

Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması

Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi.

Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.

Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa onaylatılmakta, diğer nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.

Yapı denetim hizmetleri, riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm alanında bina raporlama hizmetleri için firmamıza başvurabilirsiniz..

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU İLE YENİLENEN YAPILARIN YARARLANACAĞI AVANTAJLAR

Güçlü, depreme dayanıklı, enerji tasarrufu olan sağlıklı yapılarda yaşam imkanı oluşacaktır

İnşaat sonrası yeni dairelerde değer artışı olmaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalar Tapu harcı, Belediye ruhsat harçları, noter harçlarından muaf tutulmaktadır.

Devlet teşviki nedeniyle konut kredilerinde yıllık % 4 daha düşük faiz ile kredi alınabilmektedir.

Konut kredilerinde 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkanı bulunmaktadır.

İnşaat maliyetinin %75’ine kadar kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.

Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması nedeniyle ve Müteahhit firmanın proje bitirme garantisi olacaktır.

Daire satışlarında %18 olarak uygulanmaya başlanan KDV oranı %1 e kadar düşmektedir.