Proje Denetimi

Samsun Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. Proje kontrol (Denetim) sürecinin ilk aşamasında Mimari Proje, Statik Proje, Mekanik Tesisat Projesi, Elektrik Tesisat Projesi, Jeoteknik Rapor, Yalıtım Projesi v.b gibi yapıya özel diğer tüm projeler uzman ve deneyimli teknik personellerimiz tarafından incelenmektedir. Bu süreç sırasında yapı bilgileri ile birlikte tüm proje müelliflerinin belgeleri, yapı müteahhitine ait belgeler istenmektedir. İlgili kişilerden alınan bu bilgi ve belgeler doğrultusunda Yapı Denetim Sisteminde ilgili inşaat için YIBF numarası ve belgeler oluşturulur. Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

Mimari projelerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü uzman proje ve uygulama denetçisi mimarlarımız tarafından yapılmaktadır.
Statik Projelerin yasa , yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri jeoteknik etüt raporları da göz önüne alınarak uzman inşaat mühendisi proje denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.
Makine tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri uzman Makine Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.
Elektrik tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri uzman Elektrik Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.
Hafriyat kotları ve bina aplikasyon kontrolü; Hafriyat sonrası zemin ve drenaj kontrolü; İstinat duvarlarının projeye uygunluğunun kontrolü Şantiyeye giren malzemelerin test ve laboratuar deneylerinin yapılarak standartlara uygun olup olmadığının tespiti (Demir çekme deneyi, beton numunesi basınç dayanımı ölçümü, slump deneyleri yapılması) Taşıyıcı sistem imalatında kalıp ve demir donatı imalatının projeye uygunluğunun kontrolleri Duvar imalatında kullanılacak tüm malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolü Duvar imalatlarının mimariye uygunluğunun kontrolü Isı Yalıtım ve sıhhi tesisat ile ilgili kontrollerin yapılması Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yapılması Dış cephe ile ilgili çalışmaların Kontrolü İmalat kontrolleri İşin başlangıcından bitişine kadar sürekli ve zamanında olacaktır.