Yapı Denetimi Nedir?

Samsun Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak, yapıların inşasında görev yapan yapı denetim kuruluşları başta beton olmak üzere tüm malzemelerin öngörülen standartlara uygunluğunu yetkili laboratuvarlar vasıtasıyla denetliyor, yapının inşası meslek alanına göre sorumlu teknik elemanlar gözetiminde gerçekleşirken projelerin birebir tatbiki sağlanıyor. Kamuoyunda yapı denetim şu an sadece yapıların depreme karşı kontrolü olarak algılanıyor. Oysa yapı denetim kuruluşları yapının inşa edildiği arsaya aplikasyonundan yapının boya badana işlerine kadar sorumludur.

Nitekim yapı denetim sistemi içerisinde inşa edilen yapılarda ısı ve su yalıtımı sağlanması ile konforlu ve ekonomik yapı üretimi gerçekleştirilmekte bu sayede afetlerin maddi hasarlarına yakın enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Olası bir depremde İstanbul´daki yapıların yüzde 5 kadarının yıkılacağı düşünülüyor. Bir kısmıda hasar görecek fakat yıkılmayacak diye hesap ediliyor.

Dayanıksız yapılar ıslah edilmesi güç eski yapılardır. Dayanıklı yapılar olarak tanımlayacağımız yapılar projeleri ciddi mühendislik hizmeti görmüş ve yeni şartnameye göre yapı denetimi uygulanmış yapılardır. Yapı denetim sistemi ile yeni yapılarda yüzde yüze yakın emniyetli yapılar sağlanmıştır. Müteahit - ilgili idare - yapı denetim kuruluşunun oluşturduğu kontrol mekanizması ve Bayındırlık Bakanlığı´na bağlı Yapı Denetim Komisyonu´nun sistemli çalışması yapı denetim ağını oluşturmaktadır.